Błędy we wzorach CV

W mojej codziennej pracy przeglądam kilkanaście jak nie kilkadziesiąt aplikacji dziennie. Są to CV i listy motywacyjne ludzi aplikujących na różne stanowiska. Jak doskonale wiecie , to czy zostaniecie zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną w głównej mierze zależy od waszego CV. Wzór CV oraz jego wygląd i treść w nim zawarta musi być odpowiedni. Ze względu na to, że nadal pojawia się mnóstwo błędów zarówno w CV po angielsku, jak i po polsku powracam do tematu błędów w CV.

Postaram się wymienić w punktach, to czego bezwzględnie należy unikać:

1. Błędów ortograficznych, językowych oraz stylistycznych we wzorach CV zarówno po polsku, jak i po angielsku.

2. Umieszczania WAŻNYCH informacji takich jak: istotne dla danej firmy, branży doświadczenie zawodowe, na końcu długiego wyliczenia.

3. Używanie niejasnego lub nieprawidłowego nazewnictwa posiadanych umiejętności lub kwalifikacji np. zamiast: umiejętność pracy w grupie – umiejętność rozmowy z ludźmi (dobrze, że nie ze zwierzętami lub przybyszami z kosmosu).

4. Umieszczania informacji nieistotnych z punktu widzenia rekrutera czy też danego stanowiska np. rozmiaru obuwia, wagi, wzrostu, liczby posiadanych dzieci czy też stanu zdrowia. Oczywiste jest, że w niektórych rodzajach prac wzór cv powinien zawierać takie informacje, ale trzeba je umiejętnie selekcjonować. W pracy w charakterze sekretarki, księgowego, inżyniera zdecydowanie nie ma wymogu podawania długości stopy

5. „Zaśmiecania" CV nie potrzebnymi znakami, co zaburza możliwość wychwycenia istotnych danych np. błędem jest dodawanie loga firm, w których się pracowało, znaczka z kopertką lub telefonem przy danych kontaktowych itp. Za to zawsze i wszędzie ceniona jest niewymuszona oryginalność, prostota oraz czytelność aplikacji, CV po angielsku oraz po polsku.

Podobne artykuły: